Veiledning og coaching for ungdom

Jeg holder kurs og foredrag om temaer veiledning og coaching av ungdom og ungdomskunnskap.

Fram til vinter '16/'17 vil jeg sette av mye tid til et spennende bokprosjekt. I denne perioden tar jeg en pause fra å coache ungdom individuelt og holder litt færre foredrag. Jeg fortsetter å jobbe som høgskolelektor på HIOA.

En varm hilsen,
Petra Røise

Min bok om å samtale med ungdom!
"Færre gode råd, flere gode spørsmål"

Bestill boken her i dag!

 
 

PROFESJONELL KOMPETANSE I UNGDOMSCOACHING

Bestill et heldagsseminar med Mia Børjesson og Petra Røise!

Seminarets innhold omfatter:
  • Dagens samfunn og dagens ungdom: fra individualisering til det relasjonelle.
  • Menneskesyn i coaching: fokus på utsikt i stedet for innsikt.
  • Struktur i samtaler: gode modeller for korte og konkrete samtaler
  • Coaching i praksis: kraftfulle ferdigheter og kreative verktøy

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt!